Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'inclusive_language_score' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `inclusive_language_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '12967', 'product', 'https://magicznataca.pl/produkt/edufiszki-kuchnia-cz-1/', NULL, '30', '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://magicznataca.pl/wp-content/uploads/2024/03/edufiszki-foto.png', '12963', 'featured-image', '{\"width\":470,\"height\":843,\"filesize\":303558,\"url\":\"https://magicznataca.pl/wp-content/uploads/2024/03/edufiszki-foto.png\",\"path\":\"/home/halk/domains/magicznataca.pl/public_html/wp-content/uploads/2024/03/edufiszki-foto.png\",\"size\":\"full\",\"id\":12963,\"alt\":\"\",\"pixels\":396210,\"type\":\"image/png\"}', 'https://magicznataca.pl/wp-content/uploads/2024/03/edufiszki-foto.png', '12963', 'featured-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'EDUFISZKI – KUCHNIA cz.1', NULL, NULL, NULL, NULL, '3', '2', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2024-03-13 00:31:29', '2024-03-13 00:29:58', '2', '55:5ee53e54642082dbea3aacb4abaa2bc3', '2024-04-15 08:58:48', '2024-04-15 08:58:48')

EDUFISZKI - KUCHNIA cz.1 - Daka - Magiczna Taca

Shop

EDUFISZKI – KUCHNIA cz.1

9.99

na stanie

EDUFISZKI – Kuchnia 1 – 12 kart ze słówkami w języku angielskim z tłumaczeniem w formie rymowanki do szybkiego zapamiętania

Edufiszki to karty z angielskimi slówkami i zdjęciami, które można wykorzystać do wielu różnych gier i zabaw, i które jednocześnie pomagają dzieciom i dorosłym w nauce i stymulują rozwoj dziecka. Każda Edufiszka zawiera przyciągające uwagę zdjęcie, wybrane angielskie słowo napisane dużą pogrubioną czcionką oraz jego polski odpowiednik. Edufiszki zawierają jednocześnie krótkie rymowanki i przejrzystą grafikę, pozwalające zarówno dzieciom jak i rodzicom na łatwe zapamiętanie i utrwalanie nowych angielskich słów. W załączniku do Edufiszek znajdziecie listę pomysłów i inspiracji na konkretne gry, zabawy i sposoby efektywnego wykorzystania Edufiszek. Zabawy z fiszkami ćwiczą pamięć, pozwalają na poszerzanie angielskiego slownictwa w konkretnych obszarach tematycznych, wspierają rozwój intelektualny dzieci i umiejętności interpersonalne. Bawienie się z dziećmi fiszkami to kreatywny i edukacyjny sposób na spędzanie razem czasu.

Każdy zestaw Edufiszek dotyczy innego obszaru tematycznego, dzięki czemu kolejne zestawy efektywnie uzupełniają się.

 

Opis

Jak Edufiszki wspierają rozwój dzieci

Fiszki, czyli małe karty z informacjami, mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju dzieci na wielu różnych płaszczyznach. Są wszechstronnym narzędziem, które można dostosowywać do różnych celów, od nauki języków, poprzez naukę czytania, po rozwijanie umiejętności społecznych. Oto, w jaki sposób zabawy z Edufiszkami wspierają rozwój dzieci:

  1. Rozwijają pamięć i koncentrację: Gry z użyciem Edufiszek, takie jak Memory, wymagają od dzieci zapamiętania położenia kart i skupienia uwagi. Rozwija to pamięć krótkotrwałą dzieci i koncentrację, co ma ogromne znaczenie w nauce.
  2. Pomagają w nauce liter i czytania: Przejrzyste graficznie Edufiszki z słówkami i prostymi wierszykami napisanymi dużą czcionką są doskonałym narzędziem do nauki podstawowych umiejętności językowych.
  3. Rozwijają umiejętności logiczne: Gry logiczne i wszelkiego rodzaju zgadywanki, w które można grać z użyciem Edufiszek, uczą dzieci myślenia logicznego i strategicznego. Wspierają rozwój umiejętności analitycznych i syntetycznych.
  4. Wzbogacają słownictwo: Edufiszki pomagają dzieciom w poszerzaniu słownictwa. Dodatkowo przy odgadywaniu lub opisywaniu obrazków, dzieci uczą się nowych wyrazów i ich znaczeń.
  5. Rozwijają kreatywność: Zabawy z Edufiszkami takie jak układanie historyjek opartych na Edufiszkach, dopowiadanie historii lub wymyślanie przez dzieci całkiem nowych gier i zabaw z wykorzystaniem rozwija kreatywne myślenie.
  6. Wspierają umiejętności komunikacyjne: Zabawy oparte na fiszkach, takie jak Kalambury czy opowiadanie historii, rozwijają umiejętności komunikacyjne. Dzieci uczą się wyrażania swoich myśli i słuchania innych.
  7. Uczą samodyscypliny: Praca z fiszkami wymaga pewnej dawki samodyscypliny. Dzieci muszą skoncentrować się na zadaniu i wykazać się cierpliwością, co jest ważną umiejętnością.
  8. Rozwijają Umiejętności Społeczne: Gry z Edufiszkami mogą być rozgrywane w grupie, co sprzyja budowaniu relacji społecznych. Dzieci uczą się współpracy, zasad fair play i rozwiązywania konfliktów.
  9. Motywują do Nauki: Gry z Edufiszkami mogą być stymulujące i bardzo zabawne, co motywuje dzieci do nauki. Dzieci z natury ciekawe świata często uwielbiają zadania, w które mogą się angażować i zdobywać nowe umiejętności.
  10. Wspierają Indywidualny Postęp: Gdy z EduFiszkami można dostosować do poziomu i potrzeb każdego dziecka. To pozwala na indywidualizację nauki i wsparcie dzieci w osiąganiu własnych celów.

 

Podsumowując, Edufiszki to wszechstronne narzędzie, które może pomóc w rozwijaniu wielu aspektów rozwoju dzieci. Poprzez zabawę i interakcję z rodzicami lub nauczycielami, dzieci uczą się nowych umiejętności, budują pewność siebie i rozwijają pasję do nauki. Edufiszki są przydatnym dodatkiem do edukacji dzieci w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju.